onsdag 6. oktober 2010

Amazing Finger Chopper

a chopper is a chopper is a chopper

Is there an Amazing Finger Bobber? What does that do? Just cut the nail maybe...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar